Kayıt Dışı İnşaat Sorunları

İnşaat Sektöründeki Kayıt Dışı Sorunu

Geçmişten günümüzde inşaat sektörü hızlı bir şekilde yükselmektedir. Ancak her sektörde olduğu gibi bazı yasal açıklar vergi kayıp ve kaçak sorunu yaratmaktadır. Özellikle kaçak işçi ve kayıt dışı belge, vergi müfettişleri tarafından sıklıkla karşılaşılan bir sorun haline gelmiştir. Tespiti en zor ve ülkemizde en çok kayıt dışı bulunan sektörlerin başında İnşaat sektörü gelmektedir.

Doğu illerinden ve özellikle son yıllarda savaş ortamını terk eden sınır ülkelerinden gelen işçilerden istifade ederek, düşük maliyetli işçi çalıştırarak işçilerin sosyal haklarının da ellerinden alınmasına sebebiyet verilmektedir. Ayrıca gayrimenkul satışlarının da usule uygun yapılmayarak, değerinin altında gösterilip daha yüksek bedellere satılması ve aradaki miktarın kayıt dışı elden alınması Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının üzerinde durduğu ve bu yasal olmayan satışların iptalini aynı zamanda cezai işlem uygulanarak mükelleflerin uyarılmasına neden oldu. Sektördeki bu sorun usulüne uygun çalışan firmalar tarafından da büyük bir sorun olarak görülüyor ve denetimlerin artırılması konusunda hem fikir oldukları biliniyor

Tespit ve Önlemler

İnşaat firmaları ve müteahhitlerin taşeron firmalar aracılığı ile çalıştırdığı işçileri sosyal güvenlik kurumuna kayıt ettirilmeden taşeron firma üzerinden çalıştırdıkları, bu vasıtayla vergi kaçırarak devleti zarara uğrattıkları, aynı zamanda işçilerin can güvenliğini tehlikeye attıkları Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Başkanlığının yapmış olduğu araştırma sonucunda tespit edilmiştir.

Yaptırımlar

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda birçok mükellefe yüksek miktarlarda cezalar kesilmiştir. Ancak denetimlerin sıklaştırılarak kayıt dışı belgelerin resmileştirilmesi ve kaçak işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt ettirilmeleri hedeflenmektedir.

İnceleme Sonuçları (2016 Yılı)

-İncelemesi tamamlanan mükellef sayısı: 1,163

-Tespit edilen matrah farkı: 766.709.596,11 TL

-Tespit edilen vergi miktarı:50.664.099,09 TL

-Kesilen ceza: 160.085.485,83 TL