BARKOD ETİKETİ

Etiketlerin üzerinde bulunan barkodlar çeşitli kalınlıklardan oluşan ara boşluklardan ve dik çizgilerin siyah ve beyaz renklerden oluşarak yan yana sıralanma şeklidir. Barkod okuyucu cihaz sayesinde siyah ve beyaz çizgileri elektronik sinyale dönüştürerek, kodu çözer ve anlayabileceğimiz türden rakam ve simgelere döker. Çizgilerin amacı ürünün referans numarasını tanımlamaktır. Buda ürüne ait kod demektir. Bu kodu barkod okuyucu bilgisayara taşır ve koda karşılık bilgisayarda tanımlanmış olan bilgiler bu sayede ekrana gelir.

Barkod etiketleri neden tercih edilmektedir?

Barkod etiketleri sayesinde kolay, doğru ve hızlı bir bilgi girişi yapılabilir. Barkod sayesinde tüm bilgiler bir arada tutulabilir. Zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlamaktadır. Barkod ile bilgisayar sistemindeki bilgiler birbiri ile ilişkilidir. Bilgisayarda tanımlanmış tüm detaylı bilgiler sadece bir barkot kodu sayesinde muhafaza edilebilir.

Barkod sistemi doğru bilgilere ulaşmayı sağlar, karışıklığı ortadan kaldırır. Hızlı bilgi ve fiyat girişini sağlar zamandan tasarruf sağlar. Özellikler alışveriş firmalarında ve marketteki satılan ve alınan ürünlerin stok kontrolünü sağlar. Buda oldukça önemli bir avantajdır. Bu nedenle gıda başta olmak üzere insanlara arasındaki alışveriş esnasındaki tüm tüketim ürünlerinde mutlaka bir barkod etiketi yer almaktadır.

Ekonomik bir yapıya sahiptir. Kişilerin para karşılığı yapacağı işleri sürekli olarak maliyetsiz olarak halletmektedir.